POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Každý hráč našeho oddílu je povinen absolvovat lékařskou prohlídku kategorie pro výkonnostní sport. Bez platného potvrzení zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sportovce nově nelze nastoupit k soutěžnímu utkání. Povinnost zajistit si potvrzení zdravotní způsobilosti se vztahuje na všechny členy našeho oddílu. Potvrzení je nutno každoročně obnovovat formou pravidelné prohlídky a dodáním potvrzení o jejím absolvování. Potvrzení odevzdejte nejpozději do 30.9.2015.

Zdravotní prohlídku pro výkonnostní sportovce provádí tyto typy lékařů: Dětský a dorostový lékař, Obvodní lékař, Sportovní lékař.

Doporučujeme Vám absolvovat prohlídku u sportovního lékaře nebo u svého obvodního lékaře. Pokud Váš lékař není schopen vykonat úplnou prohlídku (např. EKG), budete vyzváni k absolvování takového vyšetření u lékaře, který vyšetření je schopen vykonat. Až poté Vám obvodní lékař potvrzení vystaví. Potvrzení je zpoplatněno, ale zdravotní pojišťovny většinou prohlídku na vyžádání proplácí.

Vyšetření EKG například provádí tito lékaři: MUDr. Roman Dziedzinskyj +420 596 413 441 (ordinace Okrajová 1634) nebo MUDr. Marcela Holubová +420 596 491 259 (ordinace v areálu nemocnice)

Jako žádanku a potvrzení použijte výhradně tyto formuláře:

Odkaz na formulář pro vstupní prohlídku zde (pro nové členy a ty, kteří jdou na sportovní prohlídku poprvé)
Odkaz na formulář pro pravidelnou prohlídku zde (opakování zdravotní prohlídky po skončení platnosti)

Akceptovány budou i jiné podoby formuláře, ze kterých bude jasně patrné, o jaký typ prohlídky se jednalo (výkonnostní/vrcholová, vstupní/pravidelná) a že se jednalo o prohlídku pro sportovní disciplínu florbal.
Potvrzení se obvykle vydává s platností 1 rok a poté je nutno prohlídku opakovat.

Potvrzení zašlete poštou na adresu (1. SFK Havířov, Jaroslava Vrchlického 22, 73601 Havířov) a nebo předejte k rukám Tomáše Ficence (tel. 777 602 792).

Podrobnější informace o zdravotních prohlídkách lze nalézt na stránkách České florbalové unie zde.
Florbal Havířov - 1. SFK Havířov z.s. - info(z)florbalhavirov.cz